ORGÁNY DRUŽSTVA

Představenstvo družstva
Předseda
Stanislav Bílek
Místopředseda
Jana Vlčková
Člen
Lubomír Exner
Člen
Jindřich Hron
Člen
Milan Jirásko
Člen
Miroslav Jurica
Člen
Ing. Ladislava Kořínková
Člen
Petr Munzar
Člen
Stanislav Turek
Kontrolní komise
Předseda
Ing. Milan Zmátlík
Místopředseda
Miroslav Václavík
Člen
Jaroslav Ferst
Člen
Pavel Šperk