ORGÁNY DRUŽSTVA

Představenstvo družstva
Předseda
Stanislav Bílek
Místopředseda
Dagmar Smolíková
Člen
Jindřich Hron
Člen
Ludvík Jaroš
Člen
Milan Jirásko
Člen
Miroslav Jurica
Člen
Blanka Knapová
Člen
Ing. Ladislava Kořínková
Člen
Petr Munzar
Člen
Stanislav Turek
Člen
Jana Vlčková
Kontrolní komise
Předseda
Pavel Tomášek
Místopředseda
Ing. Milan Zmátlík
Člen
Jaroslav Ferst
Člen
Pavel Šperk
Člen
Miroslav Václavík