INFORMACE

Porady s předsedy samospráv a SVJ
Shromáždění delegátů
Různé informace